بهترین های ادبیات مدرن

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات مدرن در جهان
 کتاب اصول و تکنیک های داستان نویسی نوین در جهان (جلد اول)

کتاب اصول و تکنیک های داستان نویسی نوین در جهان (جلد اول)

اثر علی کشاورز قدیمی از انتشارات گیوا


 کتاب چهره ی پنهان عشق

کتاب چهره ی پنهان عشق

اثر سیامک گلشیری از انتشارات نشر چشمه


 کتاب دیوانه ها در زمین بازی

کتاب دیوانه ها در زمین بازی

اثر علیرضا بهنام از انتشارات حکمت کلمه


 کتاب بکت،پایان بازی نوشتن

کتاب بکت،پایان بازی نوشتن

اثر مرداد عباسپور از انتشارات روزبهان


 کتاب نظریه سیستم ها و تغییر پارادایم در جامعه شناسی

کتاب نظریه سیستم ها و تغییر پارادایم در جامعه شناسی

اثر علی اردستانی از انتشارات قومس


 کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن _ کتاب چهارم

کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن _ کتاب چهارم

اثر گروه مولفان-استوارت هال از انتشارات آگه


 کتاب گذشته ی یک پندار

کتاب گذشته ی یک پندار

اثر امیرحسین ابراهیم از انتشارات کلاغ


 کتاب خاطرات یک دیوانه

کتاب خاطرات یک دیوانه

اثر گوستاو فلوبر از انتشارات برج


 کتاب انجمن زیر شیروانی

کتاب انجمن زیر شیروانی

اثر ارنست کرویدر از انتشارات بیدگل


 کتاب شب های نیمکتی، روزهای باد

کتاب شب های نیمکتی، روزهای باد

اثر محمدرضا اصلانی از انتشارات نشر نقره


 کتاب طوری که هست

کتاب طوری که هست

اثر ساموئل بکت از انتشارات نشر ثالث


 کتاب منطق و نظریه ادبی در شعر فارسی

کتاب منطق و نظریه ادبی در شعر فارسی

اثر رضا روشنی از انتشارات سیاهرود


 کتاب مد و فلسفه

کتاب مد و فلسفه

اثر جسیکا وولفندیل از انتشارات نگارستان اندیشه


 کتاب آخرین عشق کافکا

کتاب آخرین عشق کافکا

اثر کاتی دیامانت از انتشارات ققنوس


 کتاب آتش و قصه

کتاب آتش و قصه

اثر جورجو آگامبن از انتشارات لگا


 کتاب این مرگ آرایش گر است

کتاب این مرگ آرایش گر است

اثر ویلیامز ویلیام کارلوس از انتشارات سیفتال


 کتاب پایان

کتاب پایان

اثر ساموئل بکت از انتشارات سیفتال


 کتاب دست خدا؛ مارادونا

کتاب دست خدا؛ مارادونا

اثر ساناز اقتصادی نیا از انتشارات نشر نی


 کتاب مسایل مدرنیسم و مبانی پست مدرنیسم

کتاب مسایل مدرنیسم و مبانی پست مدرنیسم

اثر مجموعه ی نویسندگان-مارتین هایدگر از انتشارات سازمان چاپ و انتشارات


 کتاب تی یر-تام

کتاب تی یر-تام

اثر ملیس بسری از انتشارات نشر ثالث


 کتاب آیا مدرنیسم شکست خورده است؟

کتاب آیا مدرنیسم شکست خورده است؟

اثر سوزی گابلیک از انتشارات مینوی خرد


 کتاب تاریخ مدرن ایران

کتاب تاریخ مدرن ایران

اثر عباس امانت از انتشارات نشر کتاب پارسه


 کتاب آیا مرگ فلسفه فرا رسیده است

کتاب آیا مرگ فلسفه فرا رسیده است

اثر مجید آذرشاهی از انتشارات امید سخن


 کتاب سرآمد جنگ ستارگان و فلسفه

کتاب سرآمد جنگ ستارگان و فلسفه

اثر جیسون تی ابرل از انتشارات سیفتال


 کتاب کتاب نانوشته

کتاب کتاب نانوشته

اثر علی شاهی از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب نمایشنامه های مدرن ایبسن (جلد سوم)

کتاب نمایشنامه های مدرن ایبسن (جلد سوم)

اثر هنریک ایبسن از انتشارات مهراندیش


 کتاب کارگاه ها

کتاب کارگاه ها

اثر ژان کلود کریر از انتشارات نشر چشمه


 کتاب کوکورو

کتاب کوکورو

اثر ناتسومه سوسه کی از انتشارات برج


 کتاب آنک کتاب

کتاب آنک کتاب

اثر الن سیکسو از انتشارات ناهید


 کتاب تاریخ فرهنگی ایران مدرن

کتاب تاریخ فرهنگی ایران مدرن

اثر نعمت الله فاضلی از انتشارات اندیشه احسان


 کتاب از در به آشپزخونه، هال، بالکن و اتاق

کتاب از در به آشپزخونه، هال، بالکن و اتاق

اثر شیوا مسعودی از انتشارات چارسو


 کتاب مروری بر زندگی و آثار فروغ فرخزاد

کتاب مروری بر زندگی و آثار فروغ فرخزاد

اثر محمد امین مروتی از انتشارات ربیدان


 کتاب فهرس

کتاب فهرس

اثر سنان انطون از انتشارات نشر ثالث


 کتاب یکلیا و تنهایی او

کتاب یکلیا و تنهایی او

اثر تقی مدرسی از انتشارات فرهنگ جاوید


 کتاب معناکاوی: به سوی نشانه شناسی اجتماعی

کتاب معناکاوی: به سوی نشانه شناسی اجتماعی

اثر فرهاد ساسانی از انتشارات علم


 کتاب خواب گردها

کتاب خواب گردها

اثر هرمان بروخ از انتشارات لاهیتا


 کتاب پرسه زن

کتاب پرسه زن

اثر یوسف آتیلگان از انتشارات نشر چشمه


 کتاب خوب کردی رفتی آرتور رمبو

کتاب خوب کردی رفتی آرتور رمبو

اثر آرتور رمبو از انتشارات روزبهان


 کتاب آوازی در ستایش گاوها

کتاب آوازی در ستایش گاوها

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات چارسو


 کتاب هتل ساوی

کتاب هتل ساوی

اثر یوزف روت از انتشارات ناهید


 کتاب زمینه تاریخی مدرنیته

کتاب زمینه تاریخی مدرنیته

اثر محمود خاتمی از انتشارات علم


 کتاب مسائل زبان شناسی نوین

کتاب مسائل زبان شناسی نوین

اثر محمدرضا باطنی از انتشارات آگه


 کتاب ج

کتاب ج

اثر پیمان هوشمند زاده از انتشارات نشر چشمه


 کتاب جاده های این سرزمین خالی اند

کتاب جاده های این سرزمین خالی اند

اثر ازرا پاوند از انتشارات افراز


 کتاب کمی بزرگ تر از تمام کائنات

کتاب کمی بزرگ تر از تمام کائنات

اثر فرناندو پسوا از انتشارات دیبایه


 کتاب بعد از

کتاب بعد از

اثر جین هیرشفیلد از انتشارات افراز


 کتاب بچه های سبز

کتاب بچه های سبز

اثر اولگا توکارچوک از انتشارات نشر چشمه


 کتاب دوست داشتن آغاز مرگ است

کتاب دوست داشتن آغاز مرگ است

اثر حمید عشقی از انتشارات آرمان رشد


 کتاب موسیقی مدرن

کتاب موسیقی مدرن

اثر موریس لورو از انتشارات نشر چشمه


 کتاب تفکر اقتصادی مدرن

کتاب تفکر اقتصادی مدرن

اثر آلن جی. گروچی از انتشارات شیرازه


 کتاب مقالاتی از نسل سوم روشنفکری

کتاب مقالاتی از نسل سوم روشنفکری

اثر مهدی احمدیان شیجانی از انتشارات نشر گاه


 کتاب زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته

کتاب زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته

اثر علی محمد حق شناس از انتشارات آگه


 کتاب تجدد و تجدد ستیزی در ایران

کتاب تجدد و تجدد ستیزی در ایران

اثر عباس میلانی از انتشارات اختران


 کتاب ادبیات مدرن آمریکای لاتین

کتاب ادبیات مدرن آمریکای لاتین

اثر روبرتو گونسالس اچه وریا از انتشارات فنجان‏‫


 کتاب مدرنیته و خانواده گرایی در ایران

کتاب مدرنیته و خانواده گرایی در ایران

اثر پریرخ امامی اردستانی از انتشارات اندیشه احسان


 کتاب بنیاد حق طبیعی

کتاب بنیاد حق طبیعی

اثر یوهان گوتلیب فیشته از انتشارات ققنوس


 کتاب تاریخ تجدد ژاپن

کتاب تاریخ تجدد ژاپن

اثر هاشم رجب زاده از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب شعر مدرن

کتاب شعر مدرن

اثر مجموعه ی نویسندگان-شارل بودلر از انتشارات بیدگل


 کتاب ژلوزی

کتاب ژلوزی

اثر آلن رب گری یه از انتشارات نیلوفر


 کتاب شاهد

کتاب شاهد

اثر آلن رب گری یه از انتشارات نیلوفر


 کتاب در تو در تو

کتاب در تو در تو

اثر آلن رب گری یه از انتشارات نیلوفر


 کتاب ننه دلاور و فرزندان او

کتاب ننه دلاور و فرزندان او

اثر برتولت برشت از انتشارات نیلوفر


 کتاب گاردن پارتی

کتاب گاردن پارتی

اثر کاترین منسفیلد از انتشارات ماهی


 کتاب به گزارش اداره هواشناسی

کتاب به گزارش اداره هواشناسی

اثر مهدی یزدانی خرم از انتشارات ققنوس


 کتاب اولیس

کتاب اولیس

اثر جیمز جویس از انتشارات مانیاهنر‏‫


 کتاب مجموعه اشعار پل الوار

کتاب مجموعه اشعار پل الوار

اثر پل الوار از انتشارات نگاه


 کتاب تخیل مکالمه ای جستارهایی درباره رمان

کتاب تخیل مکالمه ای جستارهایی درباره رمان

اثر میخاییل باختین از انتشارات نشر نی


 کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن (کتاب دوم)

کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن (کتاب دوم)

اثر گروه مولفان-استوارت هال از انتشارات آگه


 کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن (کتاب اول)

کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن (کتاب اول)

اثر گروه مولفان-استوارت هال از انتشارات آگه


 کتاب وغ وغ ساهاب

کتاب وغ وغ ساهاب

اثر صادق هدایت از انتشارات مجید (به سخن)


 کتاب زنده بگور

کتاب زنده بگور

اثر صادق هدایت از انتشارات جامه دران


 کتاب ضیافت

کتاب ضیافت

اثر هارولد پینتر از انتشارات مانیاهنر‏‫


 کتاب آسایشگاه

کتاب آسایشگاه

اثر هارولد پینتر از انتشارات قطره


 کتاب دیالوگ با سه نفر

کتاب دیالوگ با سه نفر

اثر هارولد پینتر از انتشارات مانیاهنر‏‫


 کتاب جوانی

کتاب جوانی

اثر جوزف کنراد از انتشارات قدیانی


 کتاب در ژرفای آب

کتاب در ژرفای آب

اثر پائولا هاوکینز از انتشارات نشر نون


 کتاب جشن تولد و تک گویی

کتاب جشن تولد و تک گویی

اثر هارولد پینتر از انتشارات سبزان


 کتاب مستخدم ماشینی و درد خفیف

کتاب مستخدم ماشینی و درد خفیف

اثر هارولد پینتر از انتشارات اختران


 کتاب شبی بیرون از خانه

کتاب شبی بیرون از خانه

اثر هارولد پینتر از انتشارات نیلا


 کتاب حلزون ها به زمان می بازند

کتاب حلزون ها به زمان می بازند

اثر گونتر گراس از انتشارات افراز


 کتاب خاکستر به خاکستر

کتاب خاکستر به خاکستر

اثر هارولد پینتر از انتشارات قطره


 کتاب جشن و مدرسه شبانه

کتاب جشن و مدرسه شبانه

اثر هارولد پینتر از انتشارات نیلا


 کتاب کتاب دلواپسی

کتاب کتاب دلواپسی

اثر فرناندو پسوا از انتشارات نگاه


 کتاب کودکی یک رئیس

کتاب کودکی یک رئیس

اثر ژان پل سارتر از انتشارات ققنوس


 کتاب فیل

کتاب فیل

اثر برتولت برشت از انتشارات مشکی


 کتاب ترس و نکبت رایش سوم

کتاب ترس و نکبت رایش سوم

اثر برتولت برشت از انتشارات مروارید


 کتاب دایره گچی قفقازی

کتاب دایره گچی قفقازی

اثر برتولت برشت از انتشارات قطره


 کتاب ارباب پونتیلا و برده اش ماتی

کتاب ارباب پونتیلا و برده اش ماتی

اثر برتولت برشت از انتشارات مروارید


 کتاب مه-تی

کتاب مه-تی

اثر برتولت برشت از انتشارات اشاره


 کتاب زندگی گالیله

کتاب زندگی گالیله

اثر برتولت برشت از انتشارات قطره


 کتاب نه من و آمد و رفت

کتاب نه من و آمد و رفت

اثر ساموئل بکت از انتشارات مشکی


 کتاب فسه ها

کتاب فسه ها

اثر ساموئل بکت از انتشارات نشر چشمه


 کتاب چهار و چند نمایشنامه ی دیگر

کتاب چهار و چند نمایشنامه ی دیگر

اثر ساموئل بکت از انتشارات افراز


 کتاب تخیل را مرده خیال کن

کتاب تخیل را مرده خیال کن

اثر ساموئل بکت از انتشارات نیماژ


 کتاب عشق اول

کتاب عشق اول

اثر ساموئل بکت از انتشارات نشر ثالث


 کتاب ستون های جامعه

کتاب ستون های جامعه

اثر هنریک ایبسن از انتشارات قطره


 کتاب روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده اند

کتاب روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده اند

اثر تام استاپارد از انتشارات نیلوفر


 کتاب ماندارن (دو جلدی)

کتاب ماندارن (دو جلدی)

اثر سیمون دوبووار از انتشارات اشراقی


 کتاب شازده احتجاب

کتاب شازده احتجاب

اثر هوشنگ گلشیری از انتشارات نیلوفر


 کتاب خون دیگران

کتاب خون دیگران

اثر سیمون دوبووار از انتشارات جامی(مصدق)