بهترین های ادبیات مدرن

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات مدرن در جهان
 کتاب اصول و تکنیک های داستان نویسی نوین در جهان (جلد اول)

کتاب اصول و تکنیک های داستان نویسی نوین در جهان (جلد اول)

اثر علی کشاورز قدیمی از انتشارات گیوا


 کتاب چهره ی پنهان عشق

کتاب چهره ی پنهان عشق

اثر سیامک گلشیری از انتشارات نشر چشمه


 کتاب دیوانه ها در زمین بازی

کتاب دیوانه ها در زمین بازی

اثر علیرضا بهنام از انتشارات حکمت کلمه


 کتاب بکت،پایان بازی نوشتن

کتاب بکت،پایان بازی نوشتن

اثر مرداد عباسپور از انتشارات روزبهان


 کتاب نظریه سیستم ها و تغییر پارادایم در جامعه شناسی

کتاب نظریه سیستم ها و تغییر پارادایم در جامعه شناسی

اثر علی اردستانی از انتشارات قومس


 کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن _ کتاب چهارم

کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن _ کتاب چهارم

اثر گروه مولفان-استوارت هال از انتشارات آگه


 کتاب گذشته ی یک پندار

کتاب گذشته ی یک پندار

اثر امیرحسین ابراهیم از انتشارات کلاغ


 کتاب خاطرات یک دیوانه

کتاب خاطرات یک دیوانه

اثر گوستاو فلوبر از انتشارات برج


 کتاب انجمن زیر شیروانی

کتاب انجمن زیر شیروانی

اثر ارنست کرویدر از انتشارات بیدگل


 کتاب شب های نیمکتی، روزهای باد

کتاب شب های نیمکتی، روزهای باد

اثر محمدرضا اصلانی از انتشارات نشر نقره