بهترین های ادبیات مدرن

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات مدرن در جهان
 کتاب یکلیا و تنهایی او

کتاب یکلیا و تنهایی او

اثر تقی مدرسی از انتشارات فرهنگ جاوید


 کتاب معناکاوی: به سوی نشانه شناسی اجتماعی

کتاب معناکاوی: به سوی نشانه شناسی اجتماعی

اثر فرهاد ساسانی از انتشارات علم


 کتاب خواب گردها

کتاب خواب گردها

اثر هرمان بروخ از انتشارات لاهیتا


 کتاب پرسه زن

کتاب پرسه زن

اثر یوسف آتیلگان از انتشارات نشر چشمه


 کتاب خوب کردی رفتی آرتور رمبو

کتاب خوب کردی رفتی آرتور رمبو

اثر آرتور رمبو از انتشارات روزبهان


 کتاب آوازی در ستایش گاوها

کتاب آوازی در ستایش گاوها

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات چارسو


 کتاب هتل ساوی

کتاب هتل ساوی

اثر یوزف روت از انتشارات ناهید


 کتاب زمینه تاریخی مدرنیته

کتاب زمینه تاریخی مدرنیته

اثر محمود خاتمی از انتشارات علم


 کتاب مسائل زبان شناسی نوین

کتاب مسائل زبان شناسی نوین

اثر محمدرضا باطنی از انتشارات آگه


 کتاب ج

کتاب ج

اثر پیمان هوشمند زاده از انتشارات نشر چشمه