بهترین های ادبیات مدرن

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات مدرن در جهان
 کتاب تفکر اقتصادی مدرن

کتاب تفکر اقتصادی مدرن

اثر آلن جی. گروچی از انتشارات شیرازه کتاب ما


 کتاب مقالاتی از نسل سوم روشنفکری

کتاب مقالاتی از نسل سوم روشنفکری

اثر مهدی احمدیان شیجانی از انتشارات نشر گاه


 کتاب زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته

کتاب زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته

اثر علی محمد حق شناس از انتشارات آگه


 کتاب تجدد و تجدد ستیزی در ایران

کتاب تجدد و تجدد ستیزی در ایران

اثر عباس میلانی از انتشارات اختران


 کتاب ادبیات مدرن آمریکای لاتین

کتاب ادبیات مدرن آمریکای لاتین

اثر روبرتو گونسالس اچه وریا از انتشارات فنجان‏‫


 کتاب مدرنیته و خانواده گرایی در ایران

کتاب مدرنیته و خانواده گرایی در ایران

اثر پریرخ امامی اردستانی از انتشارات اندیشه احسان


 کتاب تاریخ تجدد ژاپن

کتاب تاریخ تجدد ژاپن

اثر هاشم رجب زاده از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب شعر مدرن

کتاب شعر مدرن

اثر شارل بودلر - مجموعه ی نویسندگان از انتشارات بیدگل


 کتاب در هزار تو

کتاب در هزار تو

اثر آلن رب گری یه از انتشارات نشر نی


 کتاب ژلوزی

کتاب ژلوزی

اثر آلن رب گری یه از انتشارات نیلوفر