بهترین های ادبیات مدرن

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات مدرن در جهان
 کتاب از در به آشپزخونه، هال، بالکن و اتاق

کتاب از در به آشپزخونه، هال، بالکن و اتاق

اثر شیوا مسعودی از انتشارات چارسو


 کتاب مروری بر زندگی و آثار فروغ فرخزاد

کتاب مروری بر زندگی و آثار فروغ فرخزاد

اثر محمد امین مروتی از انتشارات ربیدان


 کتاب فهرس

کتاب فهرس

اثر سنان انطون از انتشارات نشر ثالث


 کتاب یکلیا و تنهایی او

کتاب یکلیا و تنهایی او

اثر تقی مدرسی از انتشارات فرهنگ جاوید


 کتاب معناکاوی: به سوی نشانه شناسی اجتماعی

کتاب معناکاوی: به سوی نشانه شناسی اجتماعی

اثر فرهاد ساسانی از انتشارات علم


 کتاب خواب گردها

کتاب خواب گردها

اثر هرمان بروخ از انتشارات لاهیتا


 کتاب پرسه زن

کتاب پرسه زن

اثر یوسف آتیلگان از انتشارات نشر چشمه


 کتاب خوب کردی رفتی آرتور رمبو

کتاب خوب کردی رفتی آرتور رمبو

اثر آرتور رمبو از انتشارات روزبهان


 کتاب آوازی در ستایش گاوها

کتاب آوازی در ستایش گاوها

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات چارسو


 کتاب هتل ساوی

کتاب هتل ساوی

اثر یوزف روت از انتشارات ناهید