بهترین های ادبیات مدرن

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات مدرن در جهان
 کتاب انجمن زیر شیروانی

کتاب انجمن زیر شیروانی

اثر ارنست کرویدر از انتشارات بیدگل


 کتاب شب های نیمکتی، روزهای باد

کتاب شب های نیمکتی، روزهای باد

اثر محمدرضا اصلانی از انتشارات نشر نقره


 کتاب طوری که هست

کتاب طوری که هست

اثر ساموئل بکت از انتشارات نشر ثالث


 کتاب منطق و نظریه ادبی در شعر فارسی

کتاب منطق و نظریه ادبی در شعر فارسی

اثر رضا روشنی از انتشارات سیاهرود


 کتاب مد و فلسفه

کتاب مد و فلسفه

اثر جسیکا وولفندیل از انتشارات نگارستان اندیشه


 کتاب آخرین عشق کافکا

کتاب آخرین عشق کافکا

اثر کاتی دیامانت از انتشارات ققنوس


 کتاب آتش و قصه

کتاب آتش و قصه

اثر جورجو آگامبن از انتشارات لگا


 کتاب این مرگ آرایش گر است

کتاب این مرگ آرایش گر است

اثر ویلیامز ویلیام کارلوس از انتشارات سیفتال


 کتاب پایان

کتاب پایان

اثر ساموئل بکت از انتشارات سیفتال


 کتاب دست خدا؛ مارادونا

کتاب دست خدا؛ مارادونا

اثر ساناز اقتصادی نیا از انتشارات نشر نی