کتاب ستون های جامعه

اثر هنریک ایبسن از انتشارات قطره - مترجم: طلایه رویایی-ادبیات مدرن
خرید کتاب ستون های جامعه
جستجوی کتاب ستون های جامعه در گودریدز

معرفی کتاب ستون های جامعه از نگاه کاربران
شاید بشود گفت گرفتاری های ایبسن از انتشار این نمایش نامه، که بر مبنای اصل @گناه و شرم@ نوشته شده، آغاز شد و با نمایش نامه های دیگرش پیوسته مورد تکفیر و انتقاد قرار گرفت.

آثار نمایشی هنریک ایبسن مانند زندگی اش پر از فراز و نشیب اند. برخی
منتقدان او را به راستی ستوده اند و برخی هرگز آثارش را نپسندیدند. ایبسن به معنایی که دکتر امیر حسین آریانپور در کتاب @ایبسن آشوب گرای@ نوشته، چه در زندگی و چه در آثارش یک آنارشیست جلوه می کند. با وجودی که گفته اند از شکسپیر به این سو دوران تراژدی بسر آمده، برخی از منتقدان بر این اعتقاداند که ایبسن تنها نمایش نامه نویسی ست که برخی از آثارش مانند اشباح و هداگابلر به تراژدی به معنای ارسطویی و شکسپیری آن نزدیک است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ستون های جامعه


 کتاب تخیل را مرده خیال کن
 کتاب زندگی گالیله
 کتاب جوانی
 کتاب سرایدار و زبان کوهستانی
 کتاب محاکمه
 کتاب خیابان بوتیک های خاموش