کتاب درد مختصر و آسایشگاه

اثر هارولد پینتر از انتشارات سبزان - مترجم: رضا دادویی-ادبیات مدرن

کمدی سیاه پوستی که در یک موسسه روانپزشکی دولتی قرار دارد، The Theothouse در اطراف طرح ضرب و شتم وحشیانه در برابر فساد، مزایای جنسی و بی کفایتی ناخوشایند متمرکز است. زیر کمدی سطحی، پیامدهای ترسناکی در رابطه با بوروکراسی وجود دارد که ظاهرا به مسائل بشردوستانه اختصاص دارد، اما در این میان مردم به صورت شمارشی به آنها اشاره می کنند و به صورت ساده به عنوان چهره های خراب در یک ترازو فراموش می شوند. The Slight Acne یک بازی تراژیک است که توسط Harold Pinter در سال 1958 نوشته شده و اولین بار توسط Methuen در لندن در سال 1961 منتشر شده است. این مربوط به زوج های متاهل رویاها و آرزوها است، بیشتر به شوهران متمایل به ترس از ناشناخته، پیر شدن و دیگران به عنوان یک تهدید به هویت خود. استفاده از تکنیک های پدیداری شناختی با Pinters "Comedy of Menace" "تهدید" را به عنوان یک تهدید داخلی و هستی شناختی معرفی می کند، نه به عنوان یک خطر واقعی فیزیکی از یک منبع خارج از محیط کاراکتر.


خرید کتاب درد مختصر و آسایشگاه
جستجوی کتاب درد مختصر و آسایشگاه در گودریدز

معرفی کتاب درد مختصر و آسایشگاه از نگاه کاربران
میدان های خوب در پایان

مشاهده لینک اصلی
نادرست

مشاهده لینک اصلی
قابل توجه است که چگونه گفت و گو های رسمی و رسمی در این بازی شگفت انگیز است. یک قطعه کاری عجیب و غریب به طور استادانه با هم ترکیب شده است.

مشاهده لینک اصلی
باید وقتی که خواندن / شنیدن صدای بلندتر از فقط خواندن در صفحه، خیلی جالب / عجیب / جالبتر است.

مشاهده لینک اصلی
من این خیلی بهتر از حزب تولد بودم. احساس غم و اندوه و رمز و راز بدون گفتگوی مزاحم از بازی قبلی. بسیار تحریک آمیز است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب درد مختصر و آسایشگاه


 کتاب وراجی روی نیل
 کتاب سال های سگ
 کتاب اتاق و بالابر غذا
 کتاب گور به گور
 کتاب خاطرات
 کتاب چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟