کتاب خون دیگران

اثر سیمون دوبووار از انتشارات جامی - مترجم: مهوش بهنام-ادبیات مدرن

Simone de Beauvoir’s beautiful existentialist novel opens with a quote from the great Russian philosopher, Dostoyevsky: ‘Each of us is responsible for everything and to every human being’. This pretty much sums up the key themes de Beauvoir explores in The Blood of Others. The responsibility people have to themselves, to one another, to their country, to other nations and to the world. Set in the heart of France during German occupation leading up to and during the Second World War, the setting perfectly captures these themes in a universal context. The story opens with Jean Blomart, the protagonist and narrator of this story, sitting at the deathbed of the woman he supposedly loves, Hélène. She is dying due to her participation in the French resistance and Blomart is torn with grief and despair at the thought that it was his actions which have led to this point.


خرید کتاب خون دیگران
جستجوی کتاب خون دیگران در گودریدز

معرفی کتاب خون دیگران از نگاه کاربران
شمشیر دو لبه ادبیات متعهد
از نظر ادبی متن «خون دیگران» نسبت به «همه میمیرند» چند پله پایین تر بود- چه از نظر پیرنگ اصلی و چه از نظر پرداخت شخصیت ها و وقایع فرعی. با توجه به اینکه خون دیگران (1945) تنها یک سال پس از همه میمیرند (1946) نوشته شده، نمیتوان پختگی متن همه میمیرند را به پختگی نویسنده نسبت داد. ولی با توجه به تاریخ رمان اول میتوان حدس زد نثر پخته تر همه میمیرند حاصل فراغت نسبی مولف از فضای تب آلود فرانسه دهه 40 است. سال 1944 (درست زمانی که دوبووار نوشتن خون دیگران را آغاز کرده) همان سالی است که فرانسه پس از 4 سال استقلال خود را از آلمان پس میگیرد. نویسنده «متعهد» ما خود را «ملزم» میبیند که هر چه زودتر با نگارش این اثر «مسئولیت» خود را، هر چند بالنسبه، در برابر آن وقایع ادا کند

همه ما مسئول همه چیز و همه کس هستیم
همه اینها شاید به کسانی که خون دیگران را نخوانده اند اینگونه القا کند که من درباره اثری میان مایه یا کوششی (بجای جوششی) از نویسنده ای بزرگ حرف میزنم که چندان من را جذب نکرده است. ولی این برداشت کاملا نابجا و ناقص است. خون دیگران به مفهومی میپردازد که در مقایسه با مضمون کلیدی و عظیم و پیچیده همه میمیرند (که «مرگ» بود) بسیار پیچیده تر، عمیق تر و حتی از ابعادی فراگیرتر است: «مسئولیت»ر
جای جای کتاب سخن از مسئولیت است: اینکه «همه ما مسئول همه چیز و همه کس هستیم» جمله ای که از داستایوفسکی وام گرفته شده اما شاید بهتر از آثار او بازنمایی شده است. ژان، نماینده ای از طبقه بورژوا که آگاهانه به دنبال تحقق آرمان پرولتاریاست، مسئول گروهی از جبهه مقاومت ملی فرانسه علیه نازی هاست که به نمایندگی همه ما خود را با پرسش هایی روبرو میکند: پدر پولدار ما، زندگی نسبتا آرام ما، روابط عاشقانه ما، آنهایی که راهنمایی کرده ایم، آنهایی که به عشقشان جواب منفی داده ایم، دیگرانی که حتی بدون اینکه بدانیم به ما توجه دارند، دیگرانی که از ما متنفرند و... ما در برابر همه اینها مسئولیم و هیچ راهی برای فرار از این مسئولیت هولناک نداریم. بله، باز هم فلسفه اگزیستانسیالیستی-مارکسیستی مشهور سارتر و دوبووار. ولی ویژگی رمان متعهد این دو در این است که مفاهیم سرد و نظری ذهن فیلسوفان را داغ کرده و درد آن را به پوست و گوشت ما منتقل کنند (مسئولیتی که از نظر من نثر دوبووار بهتر از نثر سارتر آن را ادا میکند). و اینجا، خون دیگران، به نظر من، در انتقال عظمت مفهوم «مسئولیت» به خوبی موفق است؛ هر چند از نظر ادبی اثر می توانست پرداخت شده تر باشد
مسئولیت از مرگ پیچیده تر است، زیرا هیچ نتیجه قطعی ای در پی ندارد؛ از مرگ هولناک تر است، زیرا آگاهی از ابعاد آن هم فلج کننده است و هم فعال کننده؛ از مرگ فراگیرتر است، زیرا هم مردگان را در بر میگیرد و هم زندگان را؛ و از مرگ عمیق تر است، زیرا ما هم مسئول خون خود (خودکشی یا مرگ ابلهانه) هستیم و هم خون دیگران

مشاهده لینک اصلی
بیچاره در این دنیای پهناور تنها و ناامید و سرگردان بود. همه ما سرگردان بودیم. ایا میتوانم دوباره خودم را پیدا کنم؟ فایده اش چیست؟ فایده ناخنهایی که به اشیا چنگ میزند و فایده قلبی که میخواهد دیگر چیزی نخواهد چیست؟ قلبی که هنوز هم بر خلاف خواست واقعیش امیدوار است
دیگر چیزی نخواستن. دیگر چیزی ندانستن.بودن و ماندن در سکوت و گوش فرا دادن به حرکت ارام حیات که بی انکه به جایی و به چیزی برسد پیش می رود.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خون دیگران


 کتاب ترس و نکبت رایش سوم
 کتاب فسه ها
 کتاب آسایشگاه
 کتاب کار از کار گذشت
 کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ
 کتاب بارون درخت نشین