کتاب جشن و مدرسه شبانه

اثر هارولد پینتر از انتشارات نیلا - مترجم: اشکان خطیبی-ادبیات مدرن

دو نمایش‌نامه از هرولد پینتر.


خرید کتاب جشن و مدرسه شبانه
جستجوی کتاب جشن و مدرسه شبانه در گودریدز

معرفی کتاب جشن و مدرسه شبانه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جشن و مدرسه شبانه


 کتاب کوتوله ها و چهار نمایشنامه دیگر
 کتاب ساعت شوم
 کتاب موج ها
 کتاب همه می میرند
 کتاب به سوی فانوس دریایی
 کتاب سرایدار و زبان کوهستانی