بهترین های ادبیات مدرن

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات مدرن در جهان
 کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن 2

کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن 2

اثر استوارت هال - گروه مولفان از انتشارات آگه


 کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن 1

کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن 1

اثر استوارت هال - گروه مولفان از انتشارات آگه


 کتاب ضیافت

کتاب ضیافت

اثر هارولد پینتر از انتشارات مانیاهنر‏‫


 کتاب آسایشگاه

کتاب آسایشگاه

اثر هارولد پینتر از انتشارات قطره


 کتاب دیالوگ با سه نفر

کتاب دیالوگ با سه نفر

اثر هارولد پینتر از انتشارات مانیاهنر‏‫


 کتاب جوانی

کتاب جوانی

اثر جوزف کنراد از انتشارات قدیانی


 کتاب در ژرفای آب

کتاب در ژرفای آب

اثر پائولا هاوکینز از انتشارات نشر نون


 کتاب جشن تولد و تک گویی

کتاب جشن تولد و تک گویی

اثر هارولد پینتر از انتشارات سبزان


 کتاب مستخدم ماشینی و درد خفیف

کتاب مستخدم ماشینی و درد خفیف

اثر هارولد پینتر از انتشارات اختران


 کتاب شبی بیرون از خانه

کتاب شبی بیرون از خانه

اثر هارولد پینتر از انتشارات نیلا