کتاب گرسنه

اثر کنوت هامسون از انتشارات نگاه - مترجم: احمد گلشیری-ادبیات مدرن

یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین نویسندگان قرن بیستم، ناوت هامسون با انتشار در سال 1890 از این رمان قدرتمند و خودآموزی، تاریخچه ادبیات را به بررسی فقر، گرسنگی و ناامیدی یک نویسنده جوان که در تلاش برای رسیدن به کشف خود و نهایی شدن آن است، بیان هنری این کتاب درخشان روانکودنیای بیگانه و وسواس را به تصویر می کشد، نقاشی یک عکس فراموش نشدنی از یک مرد که توسط نیروهای فراتر از کنترل خود به لبه خود نابودی رانده شده است. حمص تحت تاثیر بسیاری از نویسندگان بزرگ قرن بیستم که از او پیروی می کردند، از جمله کافکا، جویس و هنری میلر. خواندن مورد نیاز در ادبیات جهان، رمان بسیار تاثیر گذار و برجسته، مخاطبان گسترده ای را نیز در میان دوستداران کتاب هایی که "بی معنی های ناشناخته در روح انسان" را بررسی می کنند، می یابد (جورج اگرتون). (کمتر)


خرید کتاب گرسنه
جستجوی کتاب گرسنه در گودریدز

معرفی کتاب گرسنه از نگاه کاربران
ΞÎμÎºÎ¯Î½Î ÎšÎ¿Ï · ± Î ± ικών Î²Î¬Î¶Ï ‰ من \"من ± γκÎμÎºÏ Î¹Î¼Îνο βιβΠفرم من\" من · من € Î ± کنم من μονή \"من ‰ من من من\" من ... γÎÎ½Î½Ï خدمات شهری. ÏƒÏ ... من ‰ من، من ± من \"من Ï Ï € † من ... من ± من\" ή ± من \"من Î ± من\" من ± من \"من Ï ‰ ... \"άι βιβΠفرم ιμοκΠμιΠ± من\" من \"پوشه ± ±. من \"من Î®Î¼Î¿Ï ... ν ÏƒÎ¯Î³Î¿Ï ... من Î ± Ï Î®Î¸Îμλ Î ± Î ± ικών Î²Î¬ÏƒÏ ‰ Î¯ÏƒÏ \"من من ... سانتورینی ¬Î ÎμÏƒÏ \"من Î ± Ï Ï Ï ‰ من\" ÎμÎ½Î¬Ï Î¿. ΞÎμÎºÎ¹Î½ÏŽÎ½Ï \"من ± من، άÎ'Î\" من من من ± Ï Î¼ÎσΠ\"Î ± Ï € ï» Î ± ίσιΠ\"پوشه من من من\" من ± νή νÎÎ¿Ï ‰ من، Î³Î¬Î¼Ï \"من ... من من من ιμοκΠμÎνΠ± Ï ‰ من، ονιΠΠ± Ï € ï» Î¿Î³Î¹ÏƒÎ¼Î¿Î¯ Î¹Î¼Î¿ÎºÎ ÏŒÏƒÎ ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î¹Î¼ÎÎ½Î¿Î½Ï ± Î ±، ιμοκΠόσΠίσΠιμÎÎ½Î¿Î½Ï ± Î ± Î »من» Î ± کنم من این است که من NEOS ± Î ± ‰ است که من οÎ'Î¿ÏƒÏ من \"من من من € όνο οÎ'Î¿ÏƒÏ ‰ من\" من فرم βιβΠ¬ìŠ¤ì- ισÎμ Î ± Ï »Î³Î¬Î¼Ï\" من ... من Ï € νίÎ'Î íšŒì ‰ ÏƒÏ ... سانتورینی ± من \"من · من، من ± من\" من »من · من\" من Ï † ικοί ... من € Î ± Ï € Î Ï ÏƒÎ Î¼Î¹Î ± \"من\" پوشه ιΠΠ± Ï € Î · من Ë € | ¬ Î »من · ÏƒÏ ... Î'ική ¹ من\" من ÎμÏƒÏ ‰ من \"من Î ÏƒÏ ... κόσμο polvihousut دوم · Î ± Î½Ï \"ιμÎÏ\" من ‰ Ï € ¹ Î Î ± من ... من \"من\" من ... من من من من ،. ± \"من ± Ï Î²Î¬Î¶Î¿Î½Ï\"، \"من، من من\" من ÎšÎ¿Ï Î®Ï پوشه Ï € Î¹ÏƒÏƒÏŒÏ \"پوشه Î ± Ï Ï € οιό سانتورینی من \"من ± Ï € οκΠ± οÎ'Î¿ÏƒÏ ± من\" من ± کنم من £ \"من · Î ±. Î ± Ï Î ± \"دوم ίνονÏ. آوریل Î¿Î¹Î¿Ï \"βιβλ من Î ± Ï € ï »ÎμÎμ فراتر از\" من € I II € Î ± Ï Î ± βάσÎμι Î ± Ï € νÎμÎ¯Ï این است که من € Î¾Î¯ÏƒÎ¿Ï ÎμθάνÎμι Î ± Ï Î ±  ± Ï Ï Ï ¬ìŠ¤ì- · σÎ- ÎμσΠ± من، من \"من ... من، βιβΠمن من † άγοÏ، ικών Î'Î¹ÎºÏ \"من ± من ... من پایان، ÏƒÏ ... من ‡ λ من ... من، من \" ¿Î ± Î ± Î¯ÏƒÏ II I ± Novasports Ï ‰ ¾ ± Î ± ΠάÏÎμι Ï € Î »من» من من من من † Ï € όσο Ï Ï € € من \"من\" من \"من ± ιμινγκ ... من € Î ± βάζÎμιÏ، ΜΠفرم βιβÎ. ÏƒÏ € Î¯Î½Î¿Î½Ï پوشه ± € ιών ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î§ÏŽÏ \"Î ± Ï ÎœÎ Î ± Ï € ï» Î¬Î¹ βιβΠفرم I »من» من μιΠÎ'οκιμΠοî³Î¿، μιΠιÎ'ιΠ± من \"من من · Î'οκιμΠ± ± ± Ï € E | ¬» من · من \" ... Î§ÏŽÏ Î ± Ï Î ± من \"من ... من Î³Î½ÏŽÏƒÏ ±\" من Î ± Ï € ÎœÎ Î½Ï \"من °\" Îμγώ Î ± من، من \"ماشین دوم Ï Î¹ÏƒÎ¼ÏŒ من من ±، Î ± من \"من · من μÎμγάλ من »Î ± Ï ‡ من\" من ± II I ‰ من، ± است که من، ιμοκΠΜΠمن \" Î ± Ï Ï ‡ من \"من ± کنم من. ÎšÎ¬Ï € οιÎμÏ من \"من € ιγμÎÏ دوم من\" من ... من \"من · من، من € IOE άθÎμιΠ± من، من ... من \"ή، Î¯ÏƒÏ € οιÎμÏ، E | ¬» من »، NEOS Ï ‰ νόμΠ± من\" من ¾ ± νά، Î¯ÏƒÏ € οιÎμÏ، E | ¬ »من»، من \"γκάÏ\" άÎ'ι من ... من Î ± Ï ‡ من \"من · I II Ï Î® Î ± من، من ± Ï E | ¬» من »من € E | ¬ Ï † من من · من € ï »Ë¹éÒ III ‡ من\" من ± کنم من € Î ± Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï Î¿Î²Î¬Î »من» است که من € Î IOE \"من Î ± من ،. Î • ΜΠ± Ï € Î ± γμΠ± من \"من νο € οÎ'οσÏ\" من ... من \"من € οσο من من من من ± νÎμÎ¯Ï ± Î من، من \"άσÎμι · من» ογική من \"من ... σÎ- NEOS μÎμίο ... من € Î ± من\" ομάζÎμι Î ¿Î¯Î'ιοÏ، ¹ من \"من Î ± من ... من\" من · من \"من ± من ... من\" من · من € Î¯Î½Î¿Î½Ï ± Î \"ξÎμσκίζÎμι Ï ‰ θικά من \"من .... Πόσο οκίνΠ... Î³ÎºÎ¬Ï »من Î ± Ï € I II € کنم من ±\" من ± ë³'ë، \"من ± Ï € ÏŒÎ'Î¹Î Î¿Î¼Ï ...، Î ± ικών ± من \"من · CAM، من\" من · من، من · θική Î ± من \"من · من، من ± Î¾Î¹Î¿Ï € I II € Î³Î¬Î¼Ï Î¿Î¼Ï ... σÎ- ΜΠκόσμο μική ... من € Î ± من \"من € νο ÎμινΠσμÎνο، σÎ- Î¼Î¹Î ÎºÎ¿Î¹Î½Ï ‰ Ï € Î ± Ï ... σÎ- ... من € من\" من ÎμώνÎμι · من E ίσΠ»راه حل NEOS Î ± Ï Î ± من\" من ± Î \"Î'ικάζÎμι όνÎμÎ¹Ï ± Î¿Î¼Ï ....

مشاهده لینک اصلی
ÎšÎ¿Î¯Ï \"من ± من\" Î¤ÏŒÏ \"Î ± Ï € کنم من ±، ίνÎμÎ¹Ï ¬ë | ¬ ... من\" من · من \"من فرم βιβÎ. آنجلوپولوس هامسون دوم این است که من † \"ιάξÎμι ΜΠΠ± Ï Ï Ï ‰ Ï ... σÎ- Ï € Î ± کنم من νÎμι € οιοÏ\" من من من Î ± σÎ- Ï € کنم من ± € \"CAM\" من · من € Î ± άνοιΠ± من \"من · من Î¹Îºî® ... Î ± ίσθΠ· سانتورینی · من \"من ± و من من\" νο Î »€\" E | فراتر از من \"من ± ¹ ± ¾ ± Î¾Î¹Î¿Ï € I II € Î³Î¬Î¼Ï ± من، من ± Ï Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï Î¿ÎºÎμÏ † ± من »Î²Î¯Î، ¹\" Î ± ¾ Î ± Ï ÎºÎ¹ÏƒÎ¹ÏƒÎ¼Î¿Ï Î ± Ï € Î ± Î »من · دوم ± من\" من \"من · Ï € Î ± Ï € ï »Î¹ÏƒÎ¯Î ± من\" من · من، من ... من † من ... من μÎσΠ± Ï € Î ± من \"من € Î ± Ï € λ من من ± من \"من ... من\" κών، Î§ÏŽÏ \"من\" من، من € € Ï Î ± Î ± Ï ‡ من \"من ± Ï Î ± Ï Î¹ ... من\" من Ï € ... ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï من من € Î ± Ï ‡ من \"من ± ι. ÎœÎÏƒÎ Ï € € کنم من Î ± ι Τι، Î¯Î½Î¿Î½Ï Î ± من \"من من من Ï ‰ ¬ìŠ¤ì-، Î ± من، ¬» من »من ν ÎμσκÎμμμÎÎ½Î ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï دوم ή Î ± Ï ÏŒÎ½Î¿Î¼Î. من \"من ± μμÎνο دوم ο σÎ- من من ΤόÏ\" من € Î ÏŒÏƒÏ ‰ Ï Ï ‰ € I II، E، 'ë¶ ... Î¸Î¹ÏƒÏ \"ژوئیه · Î¼Î¿Ï ± من \"ή οκίνΠ... Î ± μική (II\" دوم όμο Î »من» من، ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï من \"من ¬ìŠ¤ì- · E ¹ Î ± من ... من\" من \" Î · من این است که من Î¿Î¿Ï € \"ή) κά νÏ\" ± μική ή ¹ Î ± من \"ιών من\" من من \"من Ï € λ من این است که من Ï € Î ± Ï € íšŒì ‰ من \"κών، ÎμικόνÎμÏ Ï € ... Î¿Î¼Ï ... من من · Î¼Î¹Î¿Ï ... νίÎ'Î Î ± من\" من ± † من، ¬ Î½Î¿Î½Ï \"من ± من، من € Ï † Î Î ± Î ± σÎ- ικών ± Ï € νά letku ÎμÎ'όν κάθÎμ · من» ÎξÎ. این است که من، من Î¤ÏŒÏ ÏƒÏ ... \"من · من € Î ± Ï † ή ¹ من\" من هامسون Î ± Î ¹ من \"من · من من من من ή Î ± کنم من ، ιΠ± من \"من من من Î ± Ï † ή\" من ... من ... νÎμιÎ'Î · من \"من € پوشه فراتر از\" من من ‡ ιΠΠ± Î ± Ï Ï Î¼ÏŒÎ½Î¿ € من را انتخاب کنید: Î ± Ï € Î¿ÏƒÎ²Î¿Î Ï ‰ ίοÏ.

مشاهده لینک اصلی
من وسوسه میشوم که یک کتاب در مورد ماجراهای یک مرد ناتوان را که سرگردان خیابانهای کریستیانیا است، بنویسد اما این کار را نمی کند. ببینید، لذت بردن در کلمه @ adventures @ وجود دارد. یک وعده ناخوشایند یک پایان شاد در پشت هر عقب، بدون توجه به اینکه چقدر سخت است. اما نه، هیچ چیز دلخوشی در فقر وجود ندارد. هیچ وعده ای وجود ندارد که فردا یک رویداد خوشایند باشد. فقط امیدوارم امیدواری که اغلب از آن نیست، به سادگی از بین رفته است، زیرا روز دیگری بدون هیچ گونه تغییری به نظر می رسد. هامسون وضعیت شگفت انگیزی را نمی کند. قهرمان نامعلوم او، به رغم گرسنگی در حال حاضر، تلاش می کند تا غرور خود را حفظ کند و اجازه ندهد که تخریب مداوم او به او آسیب برساند. او برای حفظ آخرین تن از شأن خود، که در آن او همچنان چسبیده به نظر می رسد، اهمیت می دهد، مهم تر از غذا است. و به طرق مختلف، این است. یک داستان دردناک واقع گرایانه، به شیوه ای گفته می شود که هیچ محدوده ای برای اصلاحات ندارد. یک کتاب که سخت است برای قرار دادن، بلکه سخت به بلعیدن از آنجا که راحتی از خانه شما ممکن است به نظر می رسد آن را در مورد سقوط بر شما در هنگام خواندن آن. شخصیت یک گدا نیست، و او نیز بعضی از خلقیات ناامید کننده است که سرنوشت او را برانگیخته است. او به سادگی قربانی شرایط است. علیرغم آنچه که برخی افراد فکر می کنند، عدالت واقعی در جهان وجود ندارد و گاهی اوقاتlook for job- \u0026 gt؛ پیدا کردن شغل- \u0026 gt؛ ارزشمند است- \u0026 gt؛ ایجاد الگو زندگی @ به سادگی مورد نیست. مهم نیست چقدر فناوری ممکن است پیشرفت کند یا چند قرن ممکن است عبور کند، یک چیز وجود دارد که برای همیشه باقی خواهد ماند و این فقر است. تا زمانی که پول معیارهای زندگی انسان را تعریف کند، کتاب هایی مانند گرسنگی هرگز به نظر نمی رسد.

مشاهده لینک اصلی
تقریبا از صفحه اول این رمان نوبل برنده جایزه نوبل، که برای اولین بار در سال 1890 منتشر شد، مجبور شدم به خودم یادآوری کنم که Im (1) عاقلانه، (2) همیشه مسئول مالی بود و (3) بی خانمان نبودم. این داستان یک نویسنده ناتوان کابوس بدترین نویسندگان من است و احتمالا بدترین کابوس بسیاری از مردم که در هنر کار می کنند. نقاشی های بسیار ناموفق، ناامید کننده، تلخ هنرمند و هامسون از شخصیت اول شخص را بی عیب و نقص می دانستم. او از غرور و غرور به خودخواهی و بی ارزش بودن تعلق دارد. تصویری از گرسنگی - چطور ذهن را تخریب می کند تا ما به سرعت از یک فانتزی یا غم انگیز فانتزی عبور کنیم - خواندن این دردسر را انجام دادیم. اما همچنین به من این احساس را داد که چطور این گناه (ego) را جهانی می کند. گاهی اوقات من خودم را کمتر از یک عنصر در یک سنگ بزرگ آبی در فضا میبینم. این چیزها را برای چشم انداز درستی به من می دهد. اما این حقیقت که در سال 1890 نات هامسون این کتاب را به تصویر کشیده است، آن را بسیار زنده می بینم، در حالی که در سال 2017 خواندن آن را سرگیجه، سرکش و کمی ناهموار می بینم. . . من حتی نمی دانم چگونه می توانم بیان کنم که چگونه آن را منفجر می کند. هیچ چیز تغییر نکرده است. اما مردی که مرده است، هنوز بر کسانی که وجود دارند تأثیر می گذارد: من و دیگران که خود را در این رمان بسیار عجیب و غریب به رسمیت می شناسند.

مشاهده لینک اصلی
در بسیاری از سالها خواندن این اولین بار من Knut Hamsun را خوانده ام. باید جریمه شوند یک کتاب است که من را خلع سلاح و نویسنده که واقعا به من یادآوری برخی از همکاران روسی بود: Dostoià © Vski توسط نمایشگاه £ برهنه و گاز گرفتن بدترین £ condiçà انسان، و تولستوی - صرف زمان! به یاد مرگ مرگ ایوان ایلیچ و احساس عذاب مشترک این دو اثر می پردازیم. در حقیقت این یک خواندن است که ما را له می کند، بنابراین نگران کننده است که گاهی اوقات شکنجه های عاطفی از بین می رود و گذر می کند تا بدبختی فیزیکی البته، شایستگی نویسنده این است که او در مورد افشای خشم شخصیت بسیار دقیق و واقعی است. این می شود حتی سخت تر caráter حساس و نجیب دولت jovem.O ضعف مفرط phasic TAMBA © M شما را تحت تاثیر قرار crità © رودخانه و منجر به برخی divertidas.Mas صحنه خوشمزه داد ناراحت شد به ویژه پس از martÃrio یک انسان £ TA در ضعیف و solitário، سرگردان مانند یک شبح طریق خیابان های شهرستان، پر از سرما و گرسنگی، یک مبارزه بین خودآگاه و ناخودآگاه، اما همیشه نقاهت غریزه به preservaçà £ درجه و moral.Um کتاب یکپارچگی فوق العاده است که در حافظه باقی خواهد ماند و نویسنده برای ادامه کشف.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب گرسنه


 کتاب 1984
 کتاب عذاب روح
 کتاب حکومت نظامی (شهر بندان)
 کتاب پاییز پدرسالار
 کتاب ضیافت
 کتاب کوتوله ها و چهار نمایشنامه دیگر