کتاب کمی بزرگ تر از تمام کائنات

اثر فرناندو پسوا از انتشارات دیبایه - مترجم: احسان مهتدی-ادبیات مدرن

فرناندو پـه ­سوآ، شاخص ­ترین چهره­ ی ادبیات معاصر پرتغال در قرنی که گذشت، شعرهایش را اغلب با سه نام مستعار می­نوشت و گاهاً منتشر می­ کرد. چهره­هایی متشخّص که هر یک گذران و روزگار، عقاید و آراء و اشتغالات و خصوصاً شیوه ­ی شاعری و حتا دست­خط خاص خود را داشتند. گزیده­ ی حاضر نیز شامل بیش از 100 شعر از تمامی «ایشان» است. بسیاری شعر پـه­ سوآ را شعری زمزمه­ گر و رازورزانه، و برخی او را از پیشگامان زودرس شعر پسامدرن (و حتّا سوررئالیستی) دانسته ­اند.


خرید کتاب کمی بزرگ تر از تمام کائنات
جستجوی کتاب کمی بزرگ تر از تمام کائنات در گودریدز

معرفی کتاب کمی بزرگ تر از تمام کائنات از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کمی بزرگ تر از تمام کائنات


 کتاب مسائل زبان شناسی نوین
 کتاب ج
 کتاب جاده های این سرزمین خالی اند
 کتاب کمی بزرگ تر از تمام کائنات
 کتاب بعد از
 کتاب بچه های سبز