کتاب مگس ها

اثر ژان پل سارتر از انتشارات نشر ثالث - مترجم: مهدی روشن زاده-ادبیات مدرن

مگس (فرانسوی: Les Mouches) بازی ژان پل سارتر است که در سال 1943 نوشته شده است. این اقتباس از افسانه Electra است، که قبلا توسط سوفوکلز، Aeschylus و Euripides استفاده شده است. این بازی داستان Orestes و خواهرش Electra را در تلاش برای انتقام مرگ پدرش Agamemnon، پادشاه آرگوس، با کشتن مادر Clytemnestra و شوهرش Aģisthus که او را دستگیر کرده و کشته است، بازگو می کند.
Sartre شامل یک موضوع اگزیستانسیالیستی در این بازی وجود دارد که Electra و Orestes درگیر جنگ با زئوس و فریحش هستند که خدایان آرگوس و مرکز مراسم مذهبی خودشان هستند. این باعث ترس و کمبود استقلال برای نمازگزاران زئوس می شود که در شرم زناشویی بشریت زندگی می کنند.


خرید کتاب مگس ها
جستجوی کتاب مگس ها در گودریدز

معرفی کتاب مگس ها از نگاه کاربران
موجودی از ماهیت گذشته است و انسان به وسیله آزادی آن به عنوان یک موجود آگاه تعریف می شود. اما راز قدرت - قدرت سازمان یافته - جلوگیری از آگاهی مردم از اینکه آنها آزاد هستند. اگر آنها نمیدانند که آزاد هستند، نمی توانند آزاد باشند، و اگر آنها را متقاعد کنید که جنایات شما جنایات آنهاست، آنها از شما پیروی می کنند. من بعید به نظر نمی رسد که این بازی، با وجود محیط یونان، واقعا در مورد مسیحیت باشد.

مشاهده لینک اصلی
سارتر (در یک راه بسیار موفق) یک مقاله اگزیستانسیالیست در یک تراژدی یونان را ماسک می کند. آزادی، توبه و ترس از مگس این بازی است. انعکاس این که چگونه فرد گرایی، اگرچه ضروری است، می تواند ما را به تنهایی و از دست دادن خود هدایت کند.

مشاهده لینک اصلی
à|¬à|¿à||àà§à|¬à|¸â|¾â|¹à|¿à|¤à§à|¯à • • ৠ‡ à|¨à§à||à§à| ° ৠ‡ à | ° à | à | • à|Ÿà|¾ à|çà|®à§Žà| • à|¾à | ° à | ... à|¨à§ à|¬à|¾à ||، à |\u003e ৠ\u003cà|Ÿ à|¬à| ‡ à | • à|¿à|¨à§à৤à§à|¤à|¾à| ​​° à|æç§à| ° à|¤à| ¿à|ªà§ƒà| · ৠà| à|¾à|œà§à§œà§ ‡ à| ‡ à| † à|\u003e ৠ‡ à| ... à|¸â|،à|-ৠà || à|¸à§ à|ªà · · à§â||| ñ||||||||||||||||||||||||||||||||| à|§à | ° à § à | ®à§ ‡ à| ° à|¬à|aà®ã§ \u003cà|¹à|â¿| • à • • ৠà | ç | ®à|¤à|¾â | ° °°°°°° ° ° ° ° °°°°°°°°°°° °°°°°° °° °°° °° °°°°°°°°°° § أحسن | أحسن | أحسن | أحسن | أحسن | أحسن | أحسن | أحسن | أحسن | أحسن | † à|²à§ \u003cà| ° à|®à|¤à|¨ à| à|²à|¸â|¾à|¨à§ à|¸â|zâ|¹à|¸، à| † à| ° à| • à|¿à|\u003e à§â| ... à|¸â|¾â§§â|¾â | ° à | £ à| ‰ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. •. •. •. •. •.

مشاهده لینک اصلی
چرا فلسفه اگزیستانسیالیستی را بسیار دوست دارم، اگر آزادی باعث شود من وحشت بزرگی احساس کنم؟ آزادی بشر لعنت است؛ اما این لعنت تنها منبع اشراف انسان است.

مشاهده لینک اصلی
https: //leidyparadasalinas.wordpress این کار بسیار کوتاه و بدون تفکر است. وزن مسئولیت در آزادی یک سوال است که در آن به عنوان انسان ما روزانه تعمیر نمی کنیم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مگس ها


 کتاب تازه کارها
 کتاب گرینگوی پیر
 کتاب ابداع مورل
 کتاب ریشه های آسمان
 کتاب بخش سرطان
 کتاب خانم دلوی