معرفی کتاب مگس ها

اثر ژان پل سارتر از انتشارات نشر ثالث - مترجم: مهدی روشن زاده-ادبیات مدرن

ارسال شده توسط ایران کتاب در تاریخ سه شنبه 28 آذر 1396
The Flies (French: Les Mouches) is a play by Jean-Paul Sartre, written in 1943. It is an adaptation of the Electra myth, previously used by the Greek playwrights Sophocles, Aeschylus and Euripides. The play recounts the story of Orestes and his sister Electra in their quest to avenge the death of their father Agamemnon, king of Argos, by killing their mother Clytemnestra and her husband Aegisthus, who had deposed and killed him.
Sartre incorporates an existentialist theme into the play, having Electra and Orestes engaged in a battle with Zeus and his Furies, who are the gods of Argos and the centerpiece for self-abnegating religious rituals. This results in fear and a lack of autonomy for Zeuss worshippers, who live in constant shame of their humanity.


خرید اینترنتی کتاب مگس ها
معرفی کتاب مگس ها
جستجوی کتاب مگس ها در گودریدز

معرفی کتاب مگس ها از نگاه کاربران
یکی از بهترین نمایشنامه هایی بود که حداقل تو این سبک خوندم.سارتر با الهام گرفتن از اسطوره قدیمی و شخصیت های اساطیری یونان و روم فلسفه خودش که همون داستان همیشگی مفهوم آزادی و اختیار بشر هست رو بازگو میکنه.داستان در سه پرده نوشته شده که بخش آخرش رو خیلی دوست داشتم و خوندنش واقعا هیجان زدم می کرد.مگس ها نماد پشیمانی و روحیه اسیر بشر که به عنوان اسم کتاب خیلی خوب انتخاب شده بود.در آخرٍ کتاب با توجه به اسم شخصیت ها و مکان ها توضیحات کوچیکی نوشته شده که در راحت خوندن و فهم کتاب خیلی کمک میکنه.بین شخصیت ها اورست خیلی عالی بود.اون جسارت، آزادی و دیالوگ هایی که با ژوپیتر (نماد خدا) در زمین داشت بهترین و اصلی ترین بخش کتاب بود بنظرم.

مشاهده لینک اصلی
تشابهی میان سارتر و نیچه وجود دارد. در هر دوی آن‌ها، خدا زمانی کنار می‌کشد، که فرد به آزادی خود ایمان بیاورد. در مگس‌ها، ژوپیتر که خدایی کهنه است، فقط می‌تواند تأثیرگذار بر مومنان باشد و توانایی تأثیرگذاری روی آزادشدگان را ندارد.

مشاهده لینک اصلی
موجودی از ماهیت گذشته است و انسان به وسیله آزادی آن به عنوان یک موجود آگاه تعریف می شود. اما راز قدرت - قدرت سازمان یافته - جلوگیری از آگاهی مردم از اینکه آنها آزاد هستند. اگر آنها نمیدانند که آزاد هستند، نمی توانند آزاد باشند، و اگر آنها را متقاعد کنید که جنایات شما جنایات آنهاست، آنها از شما پیروی می کنند. من بعید به نظر نمی رسد که این بازی، با وجود محیط یونان، واقعا در مورد مسیحیت باشد.

مشاهده لینک اصلی
سارتر (در یک راه بسیار موفق) یک مقاله اگزیستانسیالیست در یک تراژدی یونان را ماسک می کند. آزادی، توبه و ترس از مگس این بازی است. انعکاس این که چگونه فرد گرایی، اگرچه ضروری است، می تواند ما را به تنهایی و از دست دادن خود هدایت کند.

مشاهده لینک اصلی
à|¬à|¿à||àà§à|¬à|¸â|¾â|¹à|¿à|¤à§à|¯à • • ৠ‡ à|¨à§à||à§à| ° ৠ‡ à | ° à | à | • à|Ÿà|¾ à|çà|®à§Žà| • à|¾à | ° à | ... à|¨à§ à|¬à|¾à ||، à |\u003e ৠ\u003cà|Ÿ à|¬à| ‡ à | • à|¿à|¨à§à৤à§à|¤à|¾à| ​​° à|æç§à| ° à|¤à| ¿à|ªà§ƒà| · ৠà| à|¾à|œà§à§œà§ ‡ à| ‡ à| † à|\u003e ৠ‡ à| ... à|¸â|،à|-ৠà || à|¸à§ à|ªà · · à§â||| ñ||||||||||||||||||||||||||||||||| à|§à | ° à § à | ®à§ ‡ à| ° à|¬à|aà®ã§ \u003cà|¹à|â¿| • à • • ৠà | ç | ®à|¤à|¾â | ° °°°°°° ° ° ° ° °°°°°°°°°°° °°°°°° °° °°° °° °°°°°°°°°° § أحسن | أحسن | أحسن | أحسن | أحسن | أحسن | أحسن | أحسن | أحسن | أحسن | † à|²à§ \u003cà| ° à|®à|¤à|¨ à| à|²à|¸â|¾à|¨à§ à|¸â|zâ|¹à|¸، à| † à| ° à| • à|¿à|\u003e à§â| ... à|¸â|¾â§§â|¾â | ° à | £ à| ‰ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. •. •. •. •. •.

مشاهده لینک اصلی
چرا فلسفه اگزیستانسیالیستی را بسیار دوست دارم، اگر آزادی باعث شود من وحشت بزرگی احساس کنم؟ آزادی بشر لعنت است؛ اما این لعنت تنها منبع اشراف انسان است.

مشاهده لینک اصلی
https: //leidyparadasalinas.wordpress این کار بسیار کوتاه و بدون تفکر است. وزن مسئولیت در آزادی یک سوال است که در آن به عنوان انسان ما روزانه تعمیر نمی کنیم.

مشاهده لینک اصلی
دسته بندی های مرتبط با - کتاب مگس ها


#ادبیات فرانسه - #جایزه نوبل ادبیات - #ادبیات اگزیستانسیالیسم - #ادبیات مدرن - #دهه 1940 میلادی - #ادبیات نمایشی - #نمایشنامه فلسفی - #انتشارات نشر ثالث - #ژان پل سارتر - #مهدی روشن زاده
#انتشارات نشر ثالث - #ژان پل سارتر - #مهدی روشن زاده
کتاب های مرتبط با - کتاب مگس ها


 کتاب ننامیدنی
 کتاب مرسیه و کامیه
 کتاب حکومت نظامی (شهر بندان)
 کتاب مگس ها
 کتاب کار از کار گذشت
 کتاب مرفی