کتاب ماندارن ها

اثر سیمون دوبووار از انتشارات دنیای نو - مترجم: پرویز شهدی-ادبیات مدرن

In her most famous novel, The Mandarins, Simone de Beauvoir takes an unflinching look at Parisian intellectual society at the end of World War II. In fictionally relating the stories of those around her — Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Arthur Koestler, Nelson Algren — de Beauvoir dissects the emotional and philosophical currents of her time. At once an engrossing drama and an intriguing political tale, The Mandarins is the emotional odyssey of a woman torn between her inner desires and her public life.


خرید کتاب ماندارن ها
جستجوی کتاب ماندارن ها در گودریدز

معرفی کتاب ماندارن ها از نگاه کاربران
یک رمان دو جلدی با بیش از هزار صفحه که به وقایع جامعه روشنفکران فرانسه بعد جنگ جهانی دوم می پردازد، علیرغم حجم بالا، رمان از شیوه ی روایتی جذابی برخوردار است که در کنار وقایع داستان به حقایق تاریخی زیادی نیز اشاره می کند، سیمون دوبووار نویسنده ی رمان را بنیانگذار موج دوم فمینیست بعد جنگ جهانی دوم می دانند که در این رمان نیز زنانی با افکار متفاوت و از نسلهای مختلف وجود دارند که بنا به گفته ی منتقدین از افکار نویسنده و فلسفه ی خود وی در این زنان دیده میشود. آن، نادین و پل، سه زنی که هرکدام روش و افکار متفاوتی در برابر مردان دوروبر خود داشتند و هرکدام نماینده ی اندیشه ی متفاوتی در بین زنان هستند، در نهایت نیز سرنوشتهای متفاوتی دارند. این رمان نه تنها از نظر فمینیستی بلکه از نظر وقایع تاریخی و اجتماعی نیز قابل توجه بررسی می باشد و البته نثر شیوای روایت نیز بسیار لذت بخش است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های بلند را دوست دارم. نه از این نظر که متن طولانیی دارند. بخاطر این که زمان زیادی با هم در تماسیم. شخصیت ها کم کم واقعی میشن. عادتها ، فرهنگ حرف زدن ها و ... روز مره میشن. چند روزی توی کتاب زندگی میکنم . اولین بار تجربه ی این غرق شدن در فضای کتاب را با دن آرام داشتم و اینم دومین بار.
اعتثراف میکنم کتاب را با بی انگزگی شرو کردم . توی دویست سیصد صفحه ی اول حوصلم سر رفت جوری که چند بار کتاب را تصمیم گرفتم رها کنم ولی خوب شد که نکردم. کتاب از نظر زمانی اواخر و پس از جنگ جهانی دوم اتفاق می افته . در پاریس ازاد شده به وسلیه ی امریکایی ها روشنفکر ها گیج اند. هنوز کمونیسم روی زشت خودشو نشون نداده و خیلی ها طرفدارش اند. این وسط احساسات دو زن باعث از خشکی در اومدن کتاب و جریان انرژی توی کتاب میشه.... . کتابی نیست که روزی به دوستی معرفیش کنم برای خوندن ولی از خوندنش ام پشیمون نیستم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ماندارن ها


 کتاب شعر مدرن
 کتاب سن عقل
 کتاب آسایشگاه
 کتاب مه-تی
 کتاب گرینگوی پیر
 کتاب خانه خوبرویان خفته