کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن 2

اثر گروه مولفان از انتشارات آگه - مترجم: گروه مولفان-ادبیات مدرن

نویسنده كتاب حاضر، به نوعی، هدفی دوسویه را دنبال می‌كند: از سویی می‌كوشد تا درآمدی جامع، نو و جذاب برای جامعه‌شناسی فراهم آورد و از سوی دیگر، چگونگی تكوین جامعه مدرن و ویژگی‌های آن را در جنبه‌های گوناگون و متنوع‌اش شرح دهد. این كتاب به لحاظ بررسی دقیق نمونه‌های فراوان و بیان مفاهیم جامعه‌شناسی در بستر رویدادها و پدیده‌های اجتماعی، و نیز به لحاظ بررسی امر مدرن در متن جامعه مدرن و سویه‌ها و اشكال گوناگون آن و همچنین تاریخی كه از سر گذرانده است، در میان متون جامعه‌شناسی امروز منحصر به فرد است.


خرید کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن 2
جستجوی کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن 2 در گودریدز

معرفی کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن 2 از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن 2


 کتاب جشن تولد
 کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن 1
 کتاب مرفی
 کتاب کین
 کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن 2
 کتاب تیفوس