کتاب این مرگ آرایش گر است

اثر ویلیامز ویلیام کارلوس از انتشارات سیفتال - مترجم: علیرضا وحیدزاده-ادبیات مدرن

کتاب این مرگ، آرایش گر است مجموعه اشعار ساده ویلیام کارلوس ویلیامز را در خود جای داده است. اشعاری که در نهایت سادگی، تصاویری درخشان و ساده را به ذهن متبادر می‌کنند. همین توانایی او در ساختن و پرداختن تصاویر زنده و جاندار در میان شعرها، او را به یکی از شاعران توانمند قرن بیستم بدل کرده است. کتاب، نامش را از یکی اشعار وام گرفته است که تصویری بدیع و تعریفی کوبنده از مرگ است.


خرید کتاب این مرگ آرایش گر است
جستجوی کتاب این مرگ آرایش گر است در گودریدز

معرفی کتاب این مرگ آرایش گر است از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب این مرگ آرایش گر است


 کتاب آخرین عشق کافکا
 کتاب آتش و قصه
 کتاب این مرگ آرایش گر است
 کتاب پایان
 کتاب دست خدا؛ مارادونا
 کتاب مسایل مدرنیسم و مبانی پست مدرنیسم